หน้าแรก ตัวยาทำแท้ง เลือกอายุครรภ์ การสั่งซื้อ เกี่ยวกับเรา

แท้งสมบูรณ์คืออะไร

 

การแท้ง (Abortion หรือ Miscarriage) คือ การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนที่ทารกจะมีชีวิตรอดเมื่อคลอดออกมา
การแท้งมีหลายชนิด เช่น แท้งคุกคาม แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แท้งค้าง แท้งเป็นอาจิณ/แท้งซ้ำ แท้งไม่สมบูรณ์ และแท้งที่สมบูรณ์ ซึ่งการที่ทารก รก และเยื่อหุ้มรก ถูกขับออกมาจากโพรงมดลูกทั้งหมด โดยที่ไม่มีเหลือเศษค้างในโพรงมดลูก ไม่ต้องให้การรักษาทางการแพทย์เพิ่มเติม เรียกว่าเป็น “แท้งสมบูรณ์ หรือ แท้งครบ (Complete abortion)”

สาเหตุที่ทำให้เกิดการแท้งได้แก่


ความผิดปกติของทารกด้านโครโมรโซม หรือทารกในครรภ์มีความพิการรุนแรงจนไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้
การติดเชื้อในโพรงมดลูก
ความผิดปกติของมดลูกหรือของปากมดลูกเช่น
ปากมดลูกปิดไม่สนิท (Cervical incompetent)
มีผนังกั้นทำให้เกิดเป็นช่องผิดปกติในโพรงมดลูก (Septate uterus)
มดลูกมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ (Bicornuate uterus)
มดลูกเติบโตเพียงครึ่งเดียว (Unicornuate uterus)
ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด (ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอด) จึงกระตุ้นให้ร่างกายมีการหลั่งสาร Prostaglandins ออกมา ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้นให้มดลูกบีบตัว จนเป็นสาเหตุการแท้งได้
โรคประจำตัวของมารดาซึ่งจะมีผลต่อทารก ทำให้เลือดไปเลี้ยงทารกไม่ดีพอ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
อาการของแท้งสมบูรณ์มีอย่างไรบ้าง?
อาการเริ่มแรกของแท้งสมบูรณ์เหมือนการแท้งทั่วไป คือจะมีเลือดออกทางช่องคลอดขณะที่ตั้งครรภ์ ซึ่งตามปกติไม่ควรจะมีเลือดออก มีอาการปวดหน่วงที่ท้องน้อย ต่อมาอาการปวดท้องน้อยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีเลือดออกทางช่องคลอดมากขึ้น และจะมีเศษชิ้นเนื้อลักษณะคล้ายไส้ปลาหลุดออกมาหากอายุครรภ์ยังน้อย หากมีการแท้งในอายุครรภ์ที่มากขึ้นอาจมีการแตกของถุงน้ำก่อน คือมีของเหลว/น้ำคร่ำไหลออกมาจากช่องคลอด แล้วตามมาด้วยตัวทารกและรก หรือเศษเยื่อหุ้มรกหลุดออกมา หลังจากนั้นอาการปวดท้องน้อยจะลดลงอย่างมาก ปริมาณเลือดที่ออกจะลดลงและค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆจนไม่มีเลือดออก


สตรีตั้งครรภ์รู้ได้อย่างไรว่าแท้งสมบูรณ์แล้ว?
เมื่อมีการตั้งครรภ์จะรู้ได้ว่าเกิดการแท้งสมบูรณ์ โดยจะสังเกตเห็นว่ามีชิ้นส่วนคล้ายไส้ปลา หลุดออกมาพร้อมกับก้อนเลือด หรือเห็นตัวทารกและรกหลุดออกมา และอาการปวดท้องน้อย (ที่เคยปวดอย่างมาก ก่อนที่จะมีชิ้นส่วนต่างๆหลุดออกมา) ลดลงอย่างมาก รวมทั้งปริมาณเลือดที่ออกมาก (จากช่องคลอด) ก็จะลดลง และค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆจนหยุดเลือดออกในที่สุด

 

 

เช็คพัสดุไปรษณีย์

 

โทร. 061-6248610

Line Id : thaitamtank

คลังความรู้และบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563:ผู้เสียภาษีได้รับทุนสนับสนุนการทำแท้งผ่านโครงการภาครัฐ

รวมบทความเกี่ยวกับการทำแท้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์เรื่องการทำแท้งอื่นๆ