หน้าแรก ตัวยาทำแท้ง เลือกอายุครรภ์ การสั่งซื้อ เกี่ยวกับเรา

ทำแท้งแบบดูดทำอย่างไร

การขูดมดลูกเป็นหนึ่งในการรักษาอาการในระบบสูตินรีเวชของสตรี เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ การแท้ง, หาสาเหตุของการมีบุตรยาก, ขูดเอาเนื้อเยื่อเพื่อวินิจฉัยโรค, มีเลือดออกหลังหมดประจำเดือน หรืออาการที่แพทย์สงสัยว่ามีความผิดปกติของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เป็นต้น

ในอดีตการขูดมดลูกแพทย์จะใช้เครื่องมือ “ขูดมดลูก” โดยเหล็กแหลม ที่เรียกว่า Dilatation and Curettage หรือ D&C with Sharp Curette โดยการสอดเครื่องมือดังกล่าวเข้าไปทางช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อขูดเอาเยื่อบุโพรงมดลูก หรือเนื้อเยื่อที่อยู่ในโพรงมดลูกออกมาเพื่อการรักษาหรือการวินิจฉัย ซึ่งการขูดมดลูกด้วยวิธีดังกล่าว แม้จะเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานแต่ก็มีข้อเสียและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น เสียเลือดมาก ติดเชื้อ มดลูกทะลุ ที่มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้

ปัจจุบันแพทย์เกือบทั่วโลกไม่มีการขูดมดลูกด้วยวิธี D&C ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ที่ระบุว่าการขูดมดลูกด้วยวิธีดังกล่าวมีความเสี่ยงต่ออันตรายสูง โดยได้แนะนำให้เปลี่ยนจากการ “ขูดมดลูก” มาเป็นการ “ดูดมดลูก” ด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ Manual Vacuum Aspiration หรือ MVA แทน

ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา สำนักงานแพทยสภาได้กำหนดให้การใช้วิธี “ดูดมดลูก” ด้วยสุญญากาศ (MVA) เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแทนการ “ขูดมดลูก” ด้วยเครื่องมือขูดมดลูกที่ทำจากเหล็กหรือ D&C

โดยเครื่องดูดมดลูกสุญญากาศ มี 2 ชนิด คือ เครื่องดูดไฟฟ้า (Electric Vacuum Aspiration-EVA) และเครื่องดูดมือถือ (Manual Vacuum Aspiration-MVA) ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีเครื่องดูดมดลูกแบบมือถือที่เรียกว่า MVA อยู่แล้ว

ข้อดีของ MVA คือ มีความปลอดภัย ใช้ง่าย สะดวกและสามารถใช้ได้หลายครั้งโดยการแช่น้ำยาฆ่าเชื้อหรืออบด้วยแก๊ส ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยกว่าการขูดมดลูก และอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย สำคัญที่สุดคือการใช้เครื่องดูดมือถือ MVA มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมดลูกทะลุน้อยกว่าการขูดมดลูกแบบเดิมๆ” อธิบดีกรมอนามัยบอก พร้อมกับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า WHO ได้แนะนำให้แพทย์ทั่วโลกใช้เครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum Aspiration) แบบไฟฟ้า หรือเครื่องดูดมือถือ MVA ในการรักษาการแท้งไม่สมบูรณ์ การตกเลือดหลังคลอดหรือหลังแท้ง การยุติการตั้งครรภ์ทางศัลยกรรมแทนการขูดมดลูกด้วยเหล็กแหลมในทุกกรณีแล้ว

เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น กรมอนามัยได้เสนอให้ทุกสถานพยาบาลยกเลิกการขูดมดลูก โดยให้หันมาใช้เครื่องดูดมดลูกแทน และให้ใช้ยา Mifepristone และ Misoprosto ซึ่งเป็นยาที่องค์การอนามัยโลกได้บรรจุลงในบัญชียาหลัก โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการดูดมดลูกเพื่อยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายอาญามาตรา 305 และข้อบังคับแพทยสภาที่กำหนดเงื่อนไขว่าหญิงที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือตั้งครรภ์ไม่พร้อมอันเนื่องจากการล่วงละเมิดทางเพศ และการตั้งครรภ์ที่มีผลต่อสุขภาพกายและใจของแม่สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้

ปัจจุบันการขูดมดลูกด้วยเหล็กแหลม หรือ D&C ถือเป็นวิธีการที่ล้าหลัง และเสี่ยงต่ออันตรายสูง โรงพยาบาลเกือบทุกแห่งได้ยุติการขูดมดลูกด้วยวิธีดังกล่าวเกือบหมดและหันมาใช้การดูดมดลูกด้วยเครื่องดูด MVA แทน เพื่อลดความเสี่ยงและยังช่วยรักษาชีวิตของผู้หญิงไทยให้ปลอดภัยจากการรักษาที่ไม่เหมาะสมด้วย

 

 

 

เช็คพัสดุไปรษณีย์

 

โทร. 061-6248610

Line Id : thaitamtank

คลังความรู้และบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563:ผู้เสียภาษีได้รับทุนสนับสนุนการทำแท้งผ่านโครงการภาครัฐ

รวมบทความเกี่ยวกับการทำแท้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์เรื่องการทำแท้งอื่นๆ