หน้าแรก ตัวยาทำแท้ง เลือกอายุครรภ์ การสั่งซื้อ เกี่ยวกับเรา

ยาทำแท้งกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในหญิงวัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในหญิงวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ลุกลามในประเทศไทย จากรายงานการศึกษาพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคิดเป็นร้อยละ 22.8

ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา และเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ร้อยละ 40.7 ร้อยละ 22 พยายามทำแท้งด้วยตนเอง(ในจำนวนนี้กินยาขับเลือด

ร้อยละ 96 และใช้ยาเหน็บทำแท้งร้อยละ 4) จากรายงานการศึกษาของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กระทรวงสาธารณสุขพบอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศไทยพุ่งขั้นเป็นอันดับ2ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่งสูงเป็น 10 เท่าของประเทศสิงคโปร์ รายงานการวิจัยของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี2013 พบสถิติหญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และ

ทำแท้งเถื่อน จนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น26% เทียบจากปี 1994-2013 ผลการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุเนื่องจาก

ข้อจำกัดด้านกฎหมายทำให้หญิงวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่สามารถเข้าถึงยาทำแท้งที่มีประสิทธภาพและเป็นยาทำแท้งที่ปลอดภัย

(FDAของอเมริกาประกาศยอมรับว่ายากินทำแท้งRU486 เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับทำแท้ง ในกรณีตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์) จึงต้องแสวงหาวิธีทำแท้ง

กับหมอเถื่อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองโรงพยาบาลภูมิภาค รายงานล่าสุด 20กรกฎาคม2556 ยังพบวัยรุ่นบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำแท้ง

ที่ไม่ปลอดภัยในทุกจังหวัดของประเทศไทย ทั้งๆที่เทคโนโลยีที่ใช้ยุติการตั้งครรภ์ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ

ในช่วง20ปีที่ผ่านมา จนเกิดยาทำแท้งชนิดใหม่ๆที่ใช้ง่ายและมีประสิทธิภาพภาพในการยุติการตั้งครรภ์ได้สูงถึง95-99% ได้แก่ RU486(MTPill)และยาสอดไซโตเทค(Cytotec)จากรายงานการศึกษาและวิจัยของประเทศอังกฤษระหว่าง1999-2010 พบอัตราการตั้งครรภ์ไม่หญิงวัยรุ่นลดลง25%รวมทั้งอัตราการคลอดของหญิงวัยรุ่นลดลง27%ในช่วงเวลาเดียวกันรายงานการ

วิเคาะห์เชื่อว่าเป็นผลจากกฎหมายที่อนุญาตให้หญิงวัยรุ่นสามารถเข้าถึงยาทำแท้งที่ปลอดภัยได้สะดวกและนโยบายการ

ให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่ได้ผล

 

ข้อสรุป

การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นของประเทศไทย ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายการแก้ไขตลอดมา การบังคับใช้กฎหมาย

ห้ามทำแท้ง ห้ามนำเข้าและจำหน่ายยาทำแท้งเป็นสาเหตุสำคัญให้หญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และต้องการยุติการตั้งครรภ์ไม่สามารถเข้าถึงยาทำแท้ง

ที่ปลอดภัย จึงจำเป็นต้องเสี่ยงอันตรายโดยการทำแท้งเถื่อน สถิติจากกระทรวงสาธารณสุขชี้ว่าการมีกฎหมายห้ามจำหน่ายยาทำแท้ง ไม่ช่วยให้จำนวนหญิงวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และลักลอบทำแท้งลดลง เพราะยังพบผู้ป่วยหญิงวัยรุ่นลักลอบทำแท้งเถื่อนเข้ารักษาตัวตามสถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศมีจำนวนมากขึ้นทุกๆปี

 

 

 

เช็คพัสดุไปรษณีย์

 

โทร. 061-6248610

Line Id : thaitamtank

คลังความรู้และบทความที่เกี่ยวข้อง

บทความล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563:ผู้เสียภาษีได้รับทุนสนับสนุนการทำแท้งผ่านโครงการภาครัฐ

รวมบทความเกี่ยวกับการทำแท้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์เรื่องการทำแท้งอื่นๆ